Pragniemy zaoferować Państwu profesjonalne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Szkolenia prowadzimy w grupach zorganizowanych (dla efektywności zajęć zalecane jest aby wielkość grupy wynosiła maksymalnie 10 osób). Szkolenie praktyczne odbywa się z użyciem nowoczesnych manekinów Little Anne i Prestan oraz trenigowego AED symulującego zaburzenia pracy serca. Szkolenie odbywa się w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie przygotowane dla Państwa uwzględniające wszelkie potrzeby wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności, trwa około 8 godzin lekcyjnych i składa się z dwóch części.

Pierwszej, teoretycznej (ok. 90 minut), podczas której w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne uczestnikom szkolenia Przedstawimy wszelkie niezbędne zagadnienia merytoryczne (zgodne z aktualnymi wytycznym Polskiej Rady Resuscytacji) obejmujące:

 • Prawne aspekty z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • Koncepcję „łańcucha przeżycia”,
 • Resuscytację krążeniowo-oddechową u osób dorosłych i dzieci,
 • Zastosowanie automatycznego defibrylatora AED,
 • Pierwszą pomoc w przypadku sytuacji szczególnych, istotnych ze względu na rodzaj  prowadzonej przez Państwa działalności m.in.: urazów (złamania i krwotoki),upadków z wysokości, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym,zakrztuszenia.

Ponadto uwzględnione zostaną zagadnienia z zakresu pomocy w przypadku:

 • bólu w klatce piersiowej,
 • napadu drgawek,
 • omdlenia.

Drugiej, praktycznej (ok. 270 minut), podczas której każdy z uczestników pozna sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadkach omówionych w części teoretycznej oraz otrzyma możliwość ich przećwiczenia. Część praktyczna obejmuje m.in.:

 • Ocenę stanu poszkodowanego,
 • Resuscytację krążeniowo-oddechową u dorosłych,
 • Resuscytację krążeniowo-oddechową u dzieci,
 • Użycie automatycznego defibrylatora AED,
 • Sposoby postępowania w pozostałych przypadkach urazowych i chorobowych.